سرویس های آنلاین - کمتر کاربری است که امروز ویدیو ذخیره نکند! اما شاید بزرگترین سوال بعد از ذخیره‌سازی این است که این ویدیو را کجا منتشر کتد تا بیشتر دیده شود؟ اینجاست که صحبت از سرویس‌های میزبانی ویدیو به میان می‌آید. سرویس میزبانی ویدیو (video hosting service) اجازه بارگذاری ویدیو به افراد را....