توییتر - توییتر امروز به صورت رسمی وارد بازار سهام نیویورک شد و با عرضه سهام خود به یک شرکت عمومی تبدیل گشت. این درصورتی است که این سرویس میکروبلاگینگ در ارزش گذاری اولیه سهام خود با نام «TWTR» هر سهم‌اش به مقدار ۲۴ دلار ارزش گذاری شده بود ولی امروز با....