استارتاپ - شاید کمتر کسی باشد که به فکر راه اندازی کسب و کار شخصی نباشد! البته باید اصلاح کنم کسب و کار (business) دامنه گسترده ای دارد و تعمیم آن به وب برای پیاده سازی شاید منطقی نباشد! اینجاست که در دنیا حرف از شروع یک استارتاپ (Startup) به میان می....