رویدادها - آمنه رضا: آزادی بدون محدودیت شعاری است که این روزها در دنیای آنلاین و آفلاین داده می شود، اما این بار می خواهیم از آزادی نرم افزار یا نرم افزارهای آزاد(Software Freedom) حرف بزنیم و آنهاهم در قالب جشنی که قرار است همزمان با جهان در ایران برگزار شود. چیستی....