رسانه های اجتماعی - جشن روز رسانه‌های اجتماعی همه ساله در تاریخ ۳۰ ژون در تمام دنیا جشن گرفته می‌شود این تاریخ نیز در ایران به همت دبیرخانه همایش روز رسانه‌های اجتماعی پاس داشته می‌شود اما برخلاف سایر کشور‌ها در ایران این پاسداشت به صورت همایشی با رویکرد علمی برگزار می‌شود تا از تمام....