وب فارسی - وحید ابوالحسنی نژاد: امروزه شبکه های اجتماعی در سراسر دنیا بارزترین نمود از کاربرد مفهموم وب ۲ در عرصه اینترنت هستند، یکی از اجزای اصلی برای توسعه و گسترش این شبکه ها در حوزه های مختلف استفاده از رابط‌های برنامه نویسی تحت وب (Web APIs) یا همان وب سرویس هاست....