شبکه های اجتماعی - وب سایت اجتماعی پینترست نسل جدیدی از رسانه های اجتماعی است که محتوا را در ظاهر و قامت زیباتری ارایه می کند. کاربران در پینترنست محتوای بصری و ویروسی را در قاب عکس به اشتراک می گذارند. به عبارتی، پینترست ابزار اجتماعی است که به شما کمک می کند چیزهایی....