برچسب : پژوهشگران رسانه های اجتماعی ایران

هفتمین نشست «پژوهشگران رسانه‌های اجتماعی ایران» آغاز به کار کرد

پژوهشگران رسانه های اجتماعی - هفتمین نشست  «پژوهشگران رسانه‌های اجتماعی ایران» با بررسی «سبک‌های نوین دین داری شکل گرفته در شبکه های اجتماعی مجازی» ۱۷ خرداد ماه جاری با حضور اساتید، کارشناسان و پ‍ژوهشگران این حوزه در شرکت لایف وب آغاز به کار کرد. به گزارش وب سایت رسانه‌های اجتماعی، زهرا چوپانکاره کارشناس ارشد علوم....

سبک‌های نوین دین داری شکل گرفته در شبکه های اجتماعی مجازی بررسی می شود

پژوهشگران رسانه های اجتماعی - هفتمین نشست  «پژوهشگران رسانه‌های اجتماعی ایران» با بررسی «سبک‌های نوین دین داری شکل گرفته در شبکه های اجتماعی مجازی» ۱۷ خرداد ماه جاری با حضور اساتید، کارشناسان و پ‍ژوهشگران این حوزه در شرکت لایف وب برگزار می شود. به گزارش وب سایت رسانه‌های اجتماعی، سخنران این نشست، زهرا چوپانکاره کارشناس....

ششمین نشست «پژوهشگران رسانه‌های اجتماعی ایران» آغاز به کار کرد

پژوهشگران رسانه های اجتماعی - ششمین نشست «پژوهشگران رسانه‌های اجتماعی ایران» با بررسی «تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی کاربران آن» ۳۱ اردیبهشت ماه جاری با حضور اساتید، کارشناسان و پ‍ژوهشگران این حوزه در باشگاه وب ایران در حال برگزاری است. فایل پاورپوینت مقاله ارایه شده لیلا موسوی نسب کارشناس ارشد....

تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی کاربران آن بررسی می شود

پژوهشگران رسانه های اجتماعی - نشست اردیبهشت «پژوهشگران رسانه‌های اجتماعی ایران» با بررسی «تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی کاربران آن» ۳۱ اردیبهشت ماه جاری با حضور اساتید، کارشناسان و پ‍ژوهشگران این حوزه در باشگاه وب ایران برگزار می شود. به گزارش وب سایت رسانه‌های اجتماعی، سخنران این نشست، لیلا موسوی....

پنجمین نشست «پژوهشگران رسانه‌های اجتماعی ایران» آغاز به کار کرد (پوشش زنده)

پژوهشگران رسانه های اجتماعی - پنجمین نشست «پژوهشگران رسانه‌های اجتماعی ایران» با بررسی «روابط دیالکتیکی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه یو پی ام مالزی در شبکه اجتماعی فیس بوک» ۳۰ فروردین ماه جاری با حضور اساتید، کارشناسان و پ‍ژوهشگران این حوزه در باشگاه وب ایران آغاز به کار کرد. فایل سخنرانی اشرف احدزاده، دانشجوی دکترای ارتباطات....

روابط دانشجویان دانشگاه مالزی در شبکه اجتماعی فیس بوک بررسی می شود

پژوهشگران رسانه های اجتماعی - نشست فروردین «پژوهشگران رسانه‌های اجتماعی ایران» با بررسی «روابط دیالکتیکی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه یو پی ام مالزی در شبکه اجتماعی فیس بوک» ۳۰ فروردین ماه جاری با حضور اساتید، کارشناسان و پ‍ژوهشگران این حوزه در باشگاه وب ایران برگزار می شود. به گزارش وب سایت رسانه‌های اجتماعی، سخنران این....

چهارمین نشست پژوهشگران رسانه های اجتماعی برگزار شد

شبکه های اجتماعی - چهارمین نشست «پژوهشگران رسانه های اجتماعی» امروز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ با حضور اساتید، کارشناسان و پ‍ژوهشگران این حوزه برگزار شد. ابراهیم اسکندری پور، کارشناسی ارشد مدیریت رسانه در این نشست، سخنرانی با عنوان «شبکه وندی کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی اینترنتی» انجام داد. وی با بیان اینکه....

جامعه پژوهشگران رسانه های اجتماعی ایران؛ گذشته، حال و آینده

شبکه های اجتماعی - گفت و گوی ۴ صفحه ای درباره جامعه پژوهشگران رسانه های اجتماعی ایران و آینده آن و همچنین درباره شبکه های اجتماعی مجازی با ماهنامه وب انجام داده ام. برای خواندن مصاحبه کامل شماره ۱۴۰ (بهمن ماه) ماهنامه وب را تهیه کنید. باید از رامتین فرزاد خبرنگار محترم این ماهنامه و....

پارادوکس پژوهش های دانشگاهی و خصوصی

دسته‌بندی نشده - چندوقتی است که در نشست های پژوهشگران رسانه های اجتماعی ایران بحث برسر چرایی پژوهش مطرح شده است. اینکه چرا پژوهش های دانشجویان علوم انسانی کاربردی نیست؟ یا اینکه چرا پژوهش های مهندسی بنیادی یا نظری نیست؟ به طول کلی پژوهش عمدتا یا در دانشگاه (از جمله پژوهشگاه ها) و....

دومین نشست پژوهشگران رسانه های اجتماعی برگزار شد

دسته‌بندی نشده - نشست آذرماه «پژوهشگران رسانه های اجتماعی ایران» با بررسی «روش های تحقیق در شبکه های اجتماعی مجازی» سه شنبه ۲۲ آذرماه جاری با حضور اساتید، کارشناسان و پ‍ژوهشگران این حوزه در باشگاه وب ایران برگزار شد. به گزارش وب سایت رسانه های اجتماعی، علی اکبر اکبری تبار دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه....