شبکه های اجتماعی - مطلبی در گودر (گوگل ریدر)  با مفهوم زیر شیر شد: (این پست با نظرات اساتید، محققان و کارشناسان این حوزه مدام به روز می شود) ژانر: اینایی که مدام در حال مقایسه فیسبوک و گودر هستند در صورتی که این دوتا اصلا قابل قیاس نیستند چون فیسبوک یه شبکه اجتماعی....