کسب‌وکار - جلسات امروز مهمترین بخش یک کار تیمی است. بهترین ایده‌ها و خلاقیت‌ها در جلسات گروهی شکل می‌گیرد. شاید مهمترین جلسات هر کسب و کار برای ظهور و بروز ایده و خلاقیت جلسات طوفان فکری (Brainstorming) باشد. گاهی محیط و شرایط این جلسات در شرکت‌ها به نوعی می‌شود که ظرفیت برای ظهور....