فناوری - دیروز گوشی موبایل مشترک گوگل و سامسونگ را با نام «گلسی نکسوز» خریدم و به ذهنم رسید، ویدیوی آنباکس آن را تهیه و در اینجا با شما به اشتراک بگذارم. و اما چند نکته: ۱- هدفم از این آنباکسینگ، تنها اجرای یک روند به عنوان آنباکس با فرهنگ بومی مد....