پیشنهادات - گاهی برای یک پیشنهاد باید منتظر یک اتفاق بود. اتفاق پیشنهاد ما دیشب رخ داد و آن نشان دادن ساز خیالی در صدا و سیماست. صدا و سیمایی که نمی‌تواند ساز نشان دهد! بله، دیشب،گروه پالت ساز خیالی در برنامه رادیو ۷ شبکه آموزش با خود بردند و نوازیدند! گروهی....