برچسب : گرایش

گرایش‌های رسانه‌های اجتماعی در ‌سال ۲۰۱۴

رسانه های اجتماعی - فرارسیدن‌ سال جدید همیشه فرصتی است که می‌توان به عقب برگشت و نگاهی انداخت به آنچه که در طول یک‌سال گذشته آموخته‌ایم؛ تا چه اندازه پیشرفت کرده‌ایم و قصد داریم به کجا برسیم؟ زمانی که در اواخر ‌سال ۲۰۱۲ پیش‌بینی‌های‌ سال ۲۰۱۳ مطرح شد، از این‌که در‌ سال جدید شخصیت....

۱۱ گرایش فناوری در سال ۲۰۱۳ را دریابیم!

فناوری - سال ۲۰۱۲ پایان دنیا نیست! لطفا این توهم را از ذهن خود بیرون بیاورید، بلکه این‌ سال‌ها زمان اوج فناوری است. فناوری که لحظه به لحظه گسترش و عمیق می‌شود و هر روز کار و فعالیت را برای ما ساده‌تر می‌کند. پس سال ۲۰۱۲ پایان دنیا نیست! بلکه می‌خواهیم گرایش....