اتاق خبر - یک نماینده مجلس گفت: وی چت فیلتر شد، اما نرم افزارهایی دیگری چون وایبر، واتس آپ و تانگو نیز کارکردی مانند وی چت دارند. از زمانی هم که وی چت فیلتر شد نرم افزار کوکو« سوشیال مدیا – حامد قادر مرزی به تدبیر اظهار داشت: مردم این نرم افزار را....