شبکه های اجتماعی - امروز دیگر تولد فرزندان دوستان و فامیل‌مان را از طریق تلفن یا دهان‌به‌دهان نمی‌شنویم بلکه در همان روز اول تولد، پدر یا مادر نوزاد عکس یا فیلمی از آن در یکی از چندین شبکه‌ اجتماعی معروف به اشتراک می‌گذارند! والدین عکس مرحله به مرحله از رشد نوزاد تا زمان مدرسه....