اتاق خبر - ویکی‌پدیا دسترسی کنگره آمریکا به ویرایش مقالات این سایت را ممنوع کرد.  به گزارش خبرگزاری فرانسه، دایره المعارف اینترنتی ویکی‌پدیا دسترسی کامپیوترهای مجلس نمایندگان آمریکا به ویرایش مقالات خود را به دلیل ویرایش‌های “مشکل دار و درهم گسیخته” مسدود کرد. بر این اساس هرگونه حق ویرایش از آی پی آدرس....