کسب‌وکار - داستان‌سرایی برند بحثی بود که در یکی از پست‌ها به آن پرداختم و به داشتن داستان برای برند تاکید کردیم و بحث بازایابی بی‌درنگ را نقطه عطفی در این زمینه عنوان کردیم. اما بهتر است برای درک این مفهوم چند مثال عملیاتی بزنیم. به عنوان مثال، شرکت‌های کاپیتان مورگان، ادوب....