رویدادها - همایش رسانه های اجتماعی و علوم کتابداری و اطلاع رسانی در قالب چهارمین همایش کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲ اسفندماه ۱۳۹۰ در محل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود. سخنران کلیدی این همایش آقای سیروس زرگنج عضو هیات علمی و کتابدار دانشگاه....