برچسب : کاربران ایرانی

شخصیت‌شناسی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی

اتاق خبر - جمعه ای که گذشت (۱۱ بهمن ۱۳۹۲) در دفتر انجمن باور، میهمان بحث “نشست اندیشه ـ ایران چه حرفی برای گفتن دارد” بودیم. در این جلسه دکتر حسین امامی به موضوع چگونگی ارتباط ایرانیان با جامعه ی شبکه ای پرداخت و سخنرانی اش با موضوع “تمدن ایرانی و شبکه های....

خواب‌ها، خواب رفته‌اند؛ زهی بیدارشو

رسانه های اجتماعی - جهان، چندصدایی است، نه، فراتر از چند صدا؛ پر از صداهایی که همه، توجه و استقبال ویژه‌ خود را دارند. صدای مردم، صدای رسانه‌ها، صدای من و تو.  اما نمی دانم صدای من چقدر بُرد دارد؟ چقدر شنیدنی است؟ اصلا چقدر، حرف برای گفتن دارد؟ داستان چیست؟ من فقط این....