شبکه های اجتماعی - اینستاگرام لحظاتی پیش رویداد مطبوعاتی خود را در شهر نیویورک آغاز کرد تا آخرین ابزارهای خود را به رسانه‌ها و کاربران خود معرفی کند. سوشیال مدیا – کیوین سیستورم مدیرعامل و یکی از بنیان‌گذاران اینستاگرام در این مراسم اعلام کرد، اینستاگرام قابلیت ارسال پیام خصوصی (Direct Message) و گروهی را....