برچسب : پایان نامه شبکه های اجتماعی

پایان‌نامه ویژگی‌ها و الگوی‌های رسانه‌های اجتماعی؛ مطالعه موردی تحلیل شبکه توییتر دفاع شد

توییتر - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی توسط جواد افتاده با عنوان «ویژگی‌ها و الگوهای رسانه‌های اجتماعی؛ مطالعه موردی: تحلیل شبکه توییتر» چهارشنبه ۱۳ شهریور در دانشگاه علامه طباطبائی دفاع شد. این پایان نامه  با راهنمایی دکتر هادی خانیکی و مشاوره دکتر علی اصغر کیا نوشته شده است. استاد....

دفاع پایان‌نامه: ویژگی‌ها و الگوی‌های رسانه‌های اجتماعی؛ مطالعه موردی تحلیل شبکه توییتر

توییتر - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی با عنوان «ویژگی‌ها و الگوهای رسانه‌های اجتماعی؛ مطالعه موردی: تحلیل شبکه توییتر» چهارشنبه ۱۳ شهریور در دانشگاه علامه طباطبائی دفاع می‌شود. این پایان نامه توسط جواد افتاده با راهنمایی دکتر هادی خانیکی و مشاوره دکتر علی اصغر کیا نوشته شده است. استاد....

پایان‌نامه شبکه‌های اجتماعی

شبکه های اجتماعی -   همانطور که روز به روز برکاربران شبکه های اجتماعی مجازی در ایران افزوده می شود. خوشبختانه تحقیقات دانشگاهی این حوزه رو به افزایش است. بسیار دوستانی هستند که بنده افتخار آشنایی با آنها داشته و دارم که پایان نامه نوشتند یا در حال نوشتن هستند. اما هیچ کس از....