فیسبوک - فیس‌بوک در حال آزمایش اضافه کردن دکمه دنبال‌کردن (Follow) در صفحات خود است. این شرکت تایید کرده است که در حال تست این ویژگی به روی صفحات است و پس از آن برای برخی از کاربران نمایش داده می‌شود. به گزارش رسانه‌های اجتماعی، جودی ست سخنگوی فیس‌بوک در این باره....