کسب‌وکار - سریال مشهور و پربیینده بریکینگ بد (قانون‌شکنی / Breaking Bad)‏  شبکه آمریکایی آی‌ام‌سی به تازگی پایان یافت. پایانی که فصلی جدید در سریال‌های درام در جهان است. سریالی که مخاطب بسیار زیادی را در سراسر جهان درگیر کرد. اما پایان سریال، آغاز کسب‌وکارهای جدید درباره آن است. لباس‌های والتروایت والتر وایت....