رویدادها - با افزایش قدرت نفوذ موبایل‌های هوشمند و تبلت‌ها در زندگی روزمره ما کاربران دیگر فقط سایت‌ها را بر روی سیستم شخصی خودشان مرور نمی‌کنند، این ابزارهای نسبتا جدید به دلیل راحتی استفاده از اقبال زیادی از سوی کاربران برخوردار شدند و به یک ابزار پر استفاده در دست کاربران خودشان....