فیسبوک - فیس‌بوک ویژگی جدید «هدیه‌دادن» (Donate) را برای ارسال پول نقد به ۱۸ سازمان‌های غیرانتفاعی فعال کرد. فیس‌بوک این ویژگی را امروز فعال کرده است که به کاربران اجازه می‌دهد، تا کاربران بتوانند پول نقد را به طور مستقیم به سازمان‌های غیرانتفاعی از طریق شبکه اجتماعی اهدا کنند. این ویژگی با....