روزنامه نگاری سایبر - فیس‌بوک، به عنوان بزرگترین شبکه اجتماعی جهان، نقش اساسی در افزایش مهارت‌های شغلی افراد دارد، شبکه‌ای که علاوه بر گسترش ارتباطات افراد و برندها باعث افزایش توانایی آنها نیز می‌شود و شاید روزنامه‌نگاری به عنوان یکی از مشاغل سخت بهترین بهره را از فیس‌بوک می‌برد! «وادیم لاوروسیک»، مدیر برنامه روزنامه‌نگاری....