اتاق خبر - گوگل اپلکیشن نیوزاستند ( newsstand ) را برای مرور اخبار و رسانه‌ها معرفی کرد. سوشیال مدیا – نیوز استند ترکیب دو اپلکیشن مجله گوگل و گوگل کارنت است که گوگل امکانات هردو را در آن به کار گرفته است. در گوگل‌پلی این سرویس به عنوان رقیب اصلی دکه روزنامه‌ فروشی اپل....