ارتباطات آنلاین - نشنال جئوگرافیک، انعکاس طبیعت است. جاییکه انسان با طبیعت از دریچه جئوگرافیک سخن می‌گوید. تصاویر آنها از واقعیت هم واقعی‌تر و کاملا لمس‌پذیر هستند. در این پست می‌‌خواهیم راهنمایی برای عکسای که انجمن عکس نشنال جئوگرافیک «Your Shot» منتشر کرده را بازگو کنیم تا شاید کمی در عکاسی حرفه‌ای شویم. انجمن....