معرفی نرم افزار - بسیاری از افراد هنوز هم، محتوای رسانه‌های اجتماعی خود را با استفاده از نرم‌افزارهای ورد و اکسل انجام می دهند و این در حالی است که نرم‌افزار رسانه‌های اجتماعی، وسیله‌ی خوبی برای مدیریت زندگی به شمار می‌آید و فقط برای نتیجه دادن، نیاز به توجه قابل ملاحظه و نترسیدن از....