توییتر - شبکه‌های اجتماعی، دنیای کلمات بی‌پایان و بی محدودیتی است که کاربران می توانند گستره‌ای از انواع موضوعات مورد علاقه خود را در آن بیان کنند. اما شیوه بیان آن با توجه به ساختار هر شبکه متفاوت شده است. در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی، در فضای پیش بینی شده برای به....