شبکه های اجتماعی - کتاب ” درآمدی بر شبکه های اجتماعی” تالیف یرون، بروگمن با ترجمه خلیل میرزایی از سوی انتشارات جامعه شناسان منتشر شد. بروگمن، استاد جامعه‌شناسی و روانشناسی دانشگاه آمستردام است. وی در این اثر، روابط پیچیده اجتماعی در جهان برای رسیدن به درک عمیق از روابط اجتماعی و ارتباطی نظام‌مند را....