موبایل - اگر شما هم از آن دسته افرادی باشید که زمان نسبتا زیادی را صرف مطالعه اطلاعات و اخبار در اینترنت می‌کنید، شاید با انبوهی از آنها مواجه شده باشید که نه زمان کافی برای مطالعه داشته باشید و نه روشی برای مطالعه. حال سوال این است که در این مواقع....