رسانه های اجتماعی - شناخت محیط و آشنایی با آخرین پژوهش‌ها و مطالعات مرتبط با رسانه‌های اجتماعی، از جمله ملزوماتی هست که شما را می‌تواند در چگونگی برنامه‌ریزی برای ارائه‌‌ی خود به جامعه یاری رساند؛ به ویژه زمانی که قصد دارید تا علاقه‌مندی‌های خود را در رفتار رسانه ای خود نسبت به مدیران، هم‌سالان....