رسانه های اجتماعی - اینترنت، دنیای جدیدی را برای همه گشوده است، دنیایی نو و گسترده که کاربران این بستر رسانه‌ای را مجذوب خود کرده است. دست‌یافتن به امکان تعامل برخط، دسترسی به اطلاعات فراوان و دراختیار گرفتن قدرتی بی‌بدیل که دست واسطه‌ها و دلالان ارتباطات را کوتاه کرده است.بی‌شک، فرصتی است که هر....