برچسب : مدل کسب و کار اجتماعی

کدام سازمان‌ها از مدل کسب‌وکار اجتماعی استفاده می‌کنند؟

کسب‌وکار - در یاداشت‌های قبلی درباره کسب‌وکار اجتماعی و مدل‌های آن صحبت کردیم اما در این مطلب ‌می‌خواهیم درباره سازمان‌هایی حرف‌بزنیم که از مدل کسب‌وکار اجتماعی استفاده می‌کنند. سازمان‌هایی که از مدل کسب‌وکار اجتماعی استفاده می‌کنند، باید دارای چهار ویژگی اصلی باشند: ۱-   متصل(Connected): کارمندان قادر خواهند بود که به طور یک....

مدل کسب‌و‌کار اجتماعی چیست؟

کسب‌وکار - در این مقال می‌خواهیم درباره مدل کسب‌وکار اجتماعی بنویسیم و به‌ این سوال پاسخ دهیم که چرا سازمان‌ها مدل کسب‌وکار اجتماعی را انتخاب می‌کنند و چه ساختارهایی را درگیر می‌کنند. مدل‌های کسب‌وکار سنتی به ‌ویژه در سازمان‌های بزرگ یک محدودیت مشخص و دقیق از تعامل مستقیم بین کسانی که در....