اتاق خبر - مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت: گفت قطع وی‌چت از طرف ما (وزارت ارتباطات) نبوده است. سوشیال مدیا – محمود خسروی در نشست خبری امروز با اشاره به دستور کمیته تعیین مصادیق مجرمانه  گفت:‌ از روز پنجشنبه از سوی این کمیته دستوری ابلاغ شده تا درباره وی‌چت فیلترینگ اعمال شود. البته باید....