ارتباطات آنلاین - وب‌سایت رسانه‌های اجتماعی با شعار «محلی برای گفتگو» قالب و لوگوی جدید خود را ۳ آبان ۱۳۹۱ رونمایی کرد. به گزارش وبنا، لوگوی این سایت از المان گفتگو براساس مفهم نظر (Comment) شکل گرفته که در تمام قسمت های قالب جدید نیز به کار رفته است. ساختار قالب نیز براساس....