برچسب : لایف وب

گزارش کامل هشتمین نشست «پژوهشگران رسانه‌های اجتماعی ایران»

پژوهشگران رسانه های اجتماعی - هشتمین نشست جامعه «پژوهشگران رسانه‌های اجتماعی ایران»با حضور دکتر یونس شکرخواه، رئیس موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا دانشگاه تهران عصر شنبه ۲۵ شهریور ماه جاری  در فرهنگ سرای رسانه  برگزار شد. دکتر یونس شکرخواه با تقدیر از برگزارکنندگان این نشست، اظهار داشت:  رسانه های جدید اعم از شبکه های اجتماعی مجازی نیاز به شناخت و....

هشتمین نشست «پژوهشگران رسانه‌های اجتماعی ایران» برگزار می شود

رویدادها - هشتمین نشست جامعه «پژوهشگران رسانه‌های اجتماعی ایران» شنبه ۲۵ شهریور ماه جاری با حضور دکتر یونس شکرخواه، رئیس موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا دانشگاه تهران در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود. به گزارش رسانه های اجتماعی، سخنران این نشست، حسین کرمانی، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران است که پایان نامه خود با....