شبکه های اجتماعی - ساعات آغازین امروز بود که کاربران شبکه‌های‌اجتماعی مختلف، خبر از فیلتر شدن اپلیکیشن اینستاگرام دادند. خبری که چندان هم دور از انتظار نبود، مخصوصا بعد از فیلتر شدن سرویس پیام‌رسان وی‌چت و شنیده شدن زمزمه‌هایی که حکایت از فیلترشدن اینستاگرام داشت. بعد از گذشت چند ساعت از فیلترشدن اینستاگرام، این....