وب فارسی - دیروز به دعوت محسن ملایری و شایان شلیله عزیز در نشست فعالان وب ایران شرکت کردم و سخنرانی با عنوان “نقش رسانه های اجتماعی در موفقیت وب سایت ها” ارایه کردم. طبق معمول تجاربی از این نشست به دست آوردم که با شما در میان می گذارم: ۱- امیر مهرانی عزیز....