کسب‌وکار - امروز ایده محرک اصلی یک محصول یا خدمت است. ایده است که مشتری یا مخاطب را همراه می کند و محصول را به غایت می رساند و درنهایت شرکت یا سازمان را برند و سرپا نگه می دارد. اما ایده ها از کجا می آیند؟ سوال ساده ایست. این افراد....