شبکه های اجتماعی - دکتر حسین امامی: این روزها داغ ترین مباحث مربوط به شبکه‌های اجتماعی در ایران اختصاص دارد به ایجاد صفحات برخی از وزرای کلیدی دولت تدبیر و امید. این دولتمردان جهاندیده ما قدرت رسانه‌های اجتماعی و تکنولوژی های نوین ارتباطی را می‌دانند، با ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و مزیت‌های آن آشنا هستند و....