برچسب : ضد اجتماعی

چگونه از دنیای رسانه‌های اجتماعی جدا شویم؟

رسانه های اجتماعی - فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مانند اینترنت با قابلیت‌ها و امکانات متنوع که هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، این تصور را بوجود آورده است که در زمانه کنونی بیشتر ساکنان زمین و بویژه جوانان همیشه در اینترنت حضور دارند! به عبارت دیگر آنلاین می‌باشند، یکی از کاربردها و....

کسب‌و‌کارهای ضد اجتماعی در عصر رسانه‌های اجتماعی

کسب‌وکار - زمانی که از کسب‌و‍کار صحبت می‌شود، معمولا سه سوال در ذهن افراد ایجاد می‌شود: هدف اجتماعی یک کسب و کار چیست؟ چگونه به جامعه کمک می‌کند و چگونه جامعه را حمایت و پشتیبانی می‌کند؟ قاعدتا هر کسب و کار به پول منجر می‌شود اما آن پول از جامعه بدست می‌آید.....