فیسبوک - محمود حق‌وردی: جام جهانی از شبکه ۳ از ذهن هیچ یک از بینندگان این برنامه خارج نمی شود، همان طور که پخش والیبال تیم ایران و ایتالیا را نمی توان فراموش کرد، برنامه ای که عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری برنامه «نود» برای پوشش مستقیم آن برنامه تدارک....