رسانه های اجتماعی - فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مانند اینترنت با قابلیت‌ها و امکانات متنوع که هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، این تصور را بوجود آورده است که در زمانه کنونی بیشتر ساکنان زمین و بویژه جوانان همیشه در اینترنت حضور دارند! به عبارت دیگر آنلاین می‌باشند، یکی از کاربردها و....