اتاق خبر - حداقل سه صفحه در فیس بوک به نام سید حسن خمینی و دو صفحه هم به نام پسرش ثبت شده است. صفحه هایی که عکسهای خانوادگی خانواده خمینی را منتشر و بارنشر می کنند. اما امروز حجت الاسلام سید حسن خمینی گفت:«صفحه‌ای در فیسبوک ندارم» منبع: خبرآنلاین