دسته‌بندی نشده - شهروندان دیروز، به‌عنوان کاربران امروز در رسانه‌های اجتماعی حضور مجازی دارند؛ حضوری که ناخودآگاه تبدیل به اپیدمی شده است؛ لذا دولت‌ها، شهرها و سازمان‌های امروز جهان برای حضور و مشارکت فعالانه شهروندان، سیاست رسانه‌های اجتماعی را تدوین می‌کنند. آنچه باعث نگرانی مسئولان شهری شده این است که در رسانه‌های اجتماعی،....