شبکه های اجتماعی - شبکه‌های اجتماعی از جمله پدیده‎های جدید و قابل تأمل در فضای آنلاینک هستند که به عنوان یکی از اشکال رسانه‌های اجتماعی به یک مهارت برای همه و حتی برای کسانی که درک بسیار بالایی از فناوری ندارند، تبدیل شده‌اند. در سال‌های اخیر دسترسی میلیاردها کاربر در سراسر جهان به رسانه‌ها....