برچسب : سیاست

رویکرد جدید به شبکه‌های اجتماعی با حضور سیاستمداران ایرانی

شبکه های اجتماعی - شبکه‌های اجتماعی از جمله پدیده‎های جدید و قابل تأمل در فضای آنلاینک هستند که به عنوان یکی از اشکال رسانه‌های اجتماعی به یک مهارت برای همه و حتی برای کسانی که درک بسیار بالایی از فناوری ندارند، تبدیل شده‌اند. در سال‌های اخیر دسترسی میلیاردها کاربر در سراسر جهان به رسانه‌ها....

رسانه‌های اجتماعی محصور نیستند

رسانه های اجتماعی - رسانه‌های اجتماعی مانند سایر رسانه‌ها در چارچوب قوانین جاری نمی‌گنجند، بلکه همانند سایر جهان نیازمند سیاست‌های شفاف و مشخص از سوی حاکمیت و دولت است. آن‌هم سیاست‌هایی که وضعیت فعالیت کارمندان و دستگاه‌های دولتی را برای حضور و مواجهه با رسانه‌های اجتماعی مشخص می‌کند نه سیاست‌هایی برای چگونگی دسترسی و....

رسانه‌های اجتماعی و سیاست؛ یک بام و دو هوا!

رسانه های اجتماعی -  رسانه‌های اجتماعی امروز به عنوان یک پلتفرم کارکردهای مختلفی دارند. نمونه اخیر آن شاید انتخابات ریاست‌ جمهوری آمریکا بود که به عنوان یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار گرفت. اما سوال این است که این نسخه در تمام کشورها جواب می‌دهد؟ مسلما باید تحقیق ویژه‌ای در این زمینه انجام شود....