رسانه های اجتماعی - صحبت کردن در رابطه با رسانه‌های اجتماعی، زمانی معنای بیشتری خواهد داشت که  نقش و فعالیت‌ دولت‌ها و دولتمردان نیز، به وضوح دنبال شده و مورد مطالعه قرار گیرد. در این رابطه، « لاری باودن» معاون بخش نرم‌افزارهای مبتنی بر وب شرکت «آی‌بی‌ام»، اعتقاد دارد که در رابطه با پذیرش....